Tek što su utihnule vatre "Jednog ljeta", izronio je na javu već 1982, produžujući se do u 1985 - novi, ali reminiscentni ciklus: "Oči straha". Motiviran pripremom novog izdanja "Jame" Ivana Gorana Kovačića (1913-1943), hrvatskog pjesnika i partizana, o užasima rata, Murtić se živo sjećao trenutka kada je, sa Zlatkom Pricom, pripremao znamenito ratno izdanje Goranove poeme, godine 1944. Sve o čemu je Goran pjevao već se bilo dogodilo pjesniku samom. Prihvaćajući se, ponovo, izrade ilustracija na tu temu; Murtić, možda, nije ni slutio kako polako, i onkraj "jame", zaranja u svoju ratnu tematiku: nasilje, peijetnja, strah, tjeskoba. Dva mrska lika mitoloških simbolizacija - Minotaur i Gavran - pojavljuju se u ovome ciklusu pod različitim (polu)krinkama (konj, bik, zlotvor...) Negativno ozračje tih figura u zadanome kontekstu pa dominantni crno-crveni akordi i crtačka napetost u abrevijaturama agresivnih znakova (čeljust, rog, zub, kopito) pokazati će i verificirati nezastarivost egzistencijalnih tema.